Bảng giá hosting chất lượng caoBảng giá hosting chất lượng cao

Bảng giá hosting chất lượng cao. Cấu hình máy chủ mạnh. Mua hosting ở đâu tốt nhất. Hosting chất lượng tốt nhất

Bảng giá hosting chất lượng cao

 

Host Pro 01

 80.000

VNĐ/Tháng

 • Dung lượng: 1000 MB

 • Băng thông: Unlimited

 • Subdomain: Unlimited

 • Địa chỉ email: 1

 • FTP Account: Unlimited

 • Addon domain: 0

 • Alias domain/Park domain: Unlimited

 • Cơ sở dữ liệu: 1

Host Pro 02

 150.000

VNĐ/Tháng

 • Dung lượng: 2000 MB

 • Băng thông: Unlimited

 • Subdomain: Unlimited

 • Địa chỉ email: 3

 • FTP Account: Unlimited

 • Addon domain: 1

 • Alias domain/Park domain: Unlimited

 • Cơ sở dữ liệu: 2

Host Pro 03

 200.000

VNĐ/Tháng

 • Dung lượng: 3000 MB

 • Băng thông: Unlimited

 • Subdomain: Unlimited

 • Địa chỉ email: 5

 • FTP Account: Unlimited

 • Addon domain: 1

 • Alias domain/Park domain: Unlimited

 • Cơ sở dữ liệu: 3

Host Pro 04

 300.000

VNĐ/Tháng

 • Dung lượng: 4000 MB

 • Băng thông: Unlimited

 • Subdomain: Unlimited

 • Địa chỉ email: 10

 • FTP Account: Unlimited

 • Addon domain: 2

 • Alias domain/Park domain: Unlimited

 • Cơ sở dữ liệu: 5

Host Pro 05

 400.000

VNĐ/Tháng

 • Dung lượng: 6000 MB

 • Băng thông: Unlimited

 • Subdomain: Unlimited

 • Địa chỉ email: 15

 • FTP Account: Unlimited

 • Addon domain: 3

 • Alias domain/Park domain: Unlimited

 • Cơ sở dữ liệu: 6

Host Pro 06

 600.000

VNĐ/Tháng

 • Dung lượng: 10000 MB

 • Băng thông: Unlimited

 • Subdomain: Unlimited

 • Địa chỉ email: 30

 • FTP Account: Unlimited

 • Addon domain: 4

 • Alias domain/Park domain: Unlimited

 • Cơ sở dữ liệu: 8

Mua hosting ở đâu tốt nhất ?

Hosting chất lượng tốt nhất