Bảng báo giá thiết kế websiteBảng báo giá thiết kế website cao cấp theo gói

 

BẢNG BÁO GIÁ  WEBSITE (Theo gói)

BẢNG BÁO GIÁ, CHỨC NĂNG  WEBSITE 

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ WEBSITE - BÁO GIÁ THIẾT KẾ WEBSITE CHI TIẾT THEO TỪNG GÓI THIẾT KẾ WEB

CHI TIẾT THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG THIẾT KẾ WEBSITE DOANH NGHIỆP THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEB ĐỒ HỌA
Thành phần Graphic, Template, CMS Graphic, Template, CMS Giao diện đồ họa Graphic
Phong cách thiết kế Giao diện phẳng Giao diện phẳng Giao diện phẳng
Tương thích di động Tương thích Tương thích  Đồ họa
Hỗ trợ SEO Website tối ưu cho SEO Website tối ưu cho SEO  
Giao diện website Thiết kế mới hoàn toàn Thiết kế mới hoàn toàn Thiết kế mới hoàn toàn
Số lượng giao diện Tối đa thiết kế 2 giao diện Tối đa thiết kế 2 giao diện Tối đa thiết kế 2 giao diện
Hướng dẫn quản trị website Tài liệu, trực tiếp Tài liệu, trực tiếp
Hỗ trợ xử lý kỹ thuật 1 năm với lỗi phát sinh 1 năm với lỗi phát sinh
CHI PHÍ Từ 8,000,000đ 4,000,000đ 1,500,000đ