Dịch vụ cho thuê website
Dịch vụ cho thuê website

Dịch vụ cho thuê website

Dịch vụ cho thuê website

Dịch vụ cho thuê website  giúp quý khách tiết kiệm chi phí quản trị web hoặc có 1 trang web dùng tạm trong thời gian đầu tư vào dự án lớn cần nhiều thời gian. Dịch vụ này còn khá lạ lẫm ở Việt Nam nhưng đã rất phổ biến ở nước ngoài.