Thiết kế website Huỳnh Gia Nguyễn ngừng hoạt động?


Thiết kế website Huỳnh Gia Nguyễn ngừng hoạt động?

Thiết kế website Huỳnh Gia Nguyễn ngừng hoạt động?

 Thiết kế website Huỳnh Gia Nguyễn có trụ sở tại Biên Hòa Đồng Nai. Gần đây, có khá nhiều khách hàng gặp sự cố về website nên đã tìm cách liên hệ công ty nhưng không thành công. Phải chăng công ty đã ngừng hoạt động? hiện tại trang chủ công ty là HGN.vn đã không thể truy cập, số điện thoại liên hệ cũng không thể liên lạc. Điều này khiến không ít khách hàng của Huỳnh Gia Nguyễn hoang mạng không biết số phận website của hộ sẽ đi về đâu nếu công ty thiết kế website Huỳnh Gia Nguyễn thật sự đóng cửa ?

 Lời khuyên :  - Chuyển toàn bộ thông tin web qua một công ty quản trị khác nhằm bảo mật website

                       - Không gia hạn hay nộp bất cứ chi phí nào vì công ty có thể đã giải thể