Công viên phần mềm Quang Trung
Công viên phần mềm Quang Trung

Công viên phần mềm Quang Trung Công viên phần mềm Quang Trung Công viên phần mềm Quang Trung. Công ty phần mềm Quang Trung Quận 12. Công ty thiết kế website Quang Trung được thành lập vào năm 2010 chuyên nghiên cứu phát triển phần mềm, ứng dụng. Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận công nghệ thông tin