Thiết kế web miễn phí | free 100%
Thiết kế web miễn phí | free

Thiết kế web miễn phí | free

Thiết kế web miễn phí | free 100 

Nếu bạn không muốn - đừng trả tiền !

 Dịch vụ thiết kế web miễn phí của chúng tôi dựa trên hiệu quả kinh doanh của website, nếu bạn không thấy nó hữu ích hãy ngừng hợp tác và không trả xu nào !

 Tại sao phải trả tiền cho những thứ mà không mang lại gì cho bạn ? 

 Nhiều người cứ bỏ ra hàng tấn tiền cho website mà hiệu quả của nó chỉ là sự phỏng đoán và tin vào các quảng cáo của các đơn vị thiết kế website kém uy tín.

 Thiết kế website không phải là giao diện đẹp là đủ, thực tế giao diện chỉ chiếm 10 -20% hiệu quả. Vậy, 80 - 90% còn lại tìm ở đâu ? Đó là quá trình phức tạp của các bước:  Phân tích thì trường -> phân tích web đối thủ -> Phân tích người dùng -> phân tích Google ->Vạch chiến lượt  -> từng bước thực hiện.